Dzisiaj jest: 13.6.2024, imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana

Regulamin

 
 
Regulamin korzystania z seriwsu www.handmademarket.pl
 
ZASADY OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu www.handmademarket.pl, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników. Każdy Użytkownik może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. 

2. Portal internetowy funkcjonuje pod adresem internetowym www.handmademarket.pl oraz pod adresem email kontakt@handmadmarket.pl prowadzony jest przez Administratora.

3. Techniczne warunki korzystania z serwisu reguluje "Polityka Prywatności".

4. Uczestnikami serwisu są:
a) użytkownicy aktywnie działający w obrębie modułu ogłoszenia – sprzedaż rękodzieła
b) użytkownicy aktywnie działający w obrębie modułu Katalog Twórców
c) użytkownicy aktywnie działający w obrębie modułu Forum
d) użytkownicy aktywnie działający w obrębie modułu Wiadomości
e) osoby odwiedzające portal w roli gościa

5. Przystąpienie do korzystania z serwisu www.handmademarket.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie środkami komunikacji informacji systemowych oraz wiadomości od Administratora.
 

ZASADY DOTYCZĄCE MODUŁU OGŁOSZENIA
 
6. Twórca – osoba występująca w roli sprzedającego, prezentującego swoje prace oraz wytwory za pośrednictwem serwisu www.handmademarket.pl
 
7. Serwis www.handmademarket.pl pośredniczy w transakcji wymiany i sprzedaży między Twórcami, a pozostałymi użytkownikami, zwanymi też „kupującymi”.
Serwis oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niedotrzymania warunków między uczestniczącymi w transakcji stronami.

8. Serwis i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność prac oferowanych przez Twórców, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Sprzedających do ich sprzedaży oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań, a także wszelkie uszkodzenia i stan przedmiotu w chwili przekazania, wysłania, sprzedania jej przez Twórcę kupującemu.
 Administrator  w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące prac i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

9. Zasady ustalania cen towarów są wartościami ustalanymi indywidualnie przez Twórcę. Serwis nie ingeruje w ich wartość jak i nie pobiera prowizji za sprzedane przedmioty.
 
10. Oferując do sprzedaży Towary Twórca potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży.

11. Korzystających z serwisu obowiązuje zasada poufności dotycząca nie ujawniania danych osób kupujących lub uczestniczących w transakcjach jak i innych osób korzystających z serwisu posługujących się w jego obrębie Nickiem – unikatową nazwą wybraną przez użytkownika w procesie rejestracji.
 
ZASADY DOTYCZĄCE MODUŁU WIADOMOŚCI
 
12. Użytkownicy mogą wraz z Administratorem współtworzyć moduł Wiadomości dodając artykuły do istniejących kategorii.
 
13. Użytkownik może dodać własny unikatowy tekst lub dodać tekst będący streszczeniem/tłumaczeniem tekstu już istniejącego. W przypadku drugiej opcji użytkownik zobowiązany jest przestrzegać prawa autorskie i intelektualne autora i podać źródło pochodzenia tekstu jak i załączonych zdjęć.
 
14. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości publicznego udostępnienia lub umieszczania tekstu Użytkownika na oficjalnym koncie portalu w mediach społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram
 
PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

15. Administrator zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. 

16. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszcza się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej (w tym reklamy konkurencyjnych serwisów do Serwisu), czy używa słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 
 
17. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Towaru lub pracy, w tym w szczególności mającej negatywny wpływ na wizerunek Serwisu lub nie spełniającej zasad regulaminu.