Dzisiaj jest: 9.12.2023, imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława

Rękodzielnik zawiesza działalność artystyczną

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 128 Autor:

Tworzysz rękodzieło od kilku lat i czujesz, że przyszedł moment na małą przerwę? W poniższym artykule poruszam „ABC zawieszenia działalności gospodarczej”.

Rękodzielnik zawiesza działalność artystyczną

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?
Możesz zawiesić działalność gospodarczą:

 • z dowolnego powodu, na przykład jeśli masz przejściowe problemy z prowadzeniem firmy, nie masz takich dochodów jakich się spodziewałeś, zastanawiasz się nad przyjęciem oferty pracy na etacie lub gdy z przyczyn osobistych nie możesz poświęcić firmie wystarczająco dużo czasu
 • na dowolnie długi okres (również bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni
 • dowolną ilość razy.

UWAGA! Powyższe warunki można spełnić jeśli NIE ZATRUDNIASZ PRACOWNIKÓW na umowę o pracę.Jak zawiesić działalność jednoosobową?
Musisz poinformować CEIDG o zawieszeniu działalności. Ta informacja zostanie przekazana przez CEIDG do ZUS lub KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).Jakie są obowiązki wobec ZUS?
Zawieszenia działalności jednoosobowej nie zgłaszasz do ZUS. Wystarczy, że zgłosisz je do CEIDG. Na podstawie informacji przekazanej przez CEIDG ZUS sporządzi odpowiednie formularze:

 • ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek
 • ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących
 • ZUS ZCNA - wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny osoby ubezpieczonej - osoby prowadzącej działalności gospodarczą, osoby współpracującej.

Uwaga! Inaczej jest, jeśli zawieszasz działalność z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. W takiej sytuacji twoje składki mogą być opłacane w całości z budżetu państwa. Musisz jednak zgłosić się do ZUS, żeby z tego skorzystać.Jakie są składki do ZUS w czasie zawieszenia?
W trakcie zawieszenia działalności nie płacisz składek, bo nie podlegasz ubezpieczeniom w ZUS (możesz jednak dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, na formularzu ZUS ZUA)

Zanim złożysz wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, zastanów się, z jakim dniem chcesz to zrobić. Jeżeli zawiesisz działalność w trakcie miesiąca, będziesz musiał opłacić:

 • składkę zdrowotną za cały miesiąc
 • składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu twoja działalność była aktywna


 

Co można robić w trakcie zawieszenia działalności?

W trakcie zawieszenia nie możesz:

 • prowadzić działalności gospodarczej
 • osiągać bieżących przychodów.

Możesz jednak wykonywać niektóre czynności, które pozwolą ci zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności.


W szczególności, w trakcie zawieszenia możesz:

 • przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem,
 • osiągać przychody finansowe z czynności sprzed zawieszenia,
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem,
 • wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów,
 • zabezpieczać źródła przychodów,
 

W trakcie zawieszenia masz obowiązek:

 • uczestniczyć we wszystkich postępowaniach: administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą twojej firmy,
 • wykonywać obowiązki nakazane przepisami,
 • uczestniczyć w kontrolach,
 • składać coroczne sprawozdanie finansowe,
 • prowadzić księgowość,
 • opłacać należności publiczno-prawne (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty środowiskowe).


 

Księgowość podczas zawieszenia działalności
Jeżeli przed zawieszeniem działalności prowadzisz księgowość, to zawieszenie nie zwalania z tego obowiązku. W zależności od tego, czy prowadzisz księgowość uproszczoną (podatkową księgę przychodów i rozchodów), pełną księgowość lub czy rozliczasz się ryczałtem twoje obowiązki będą nieco inne.Podatki dochodowe w okresie zawieszenia działalności
Jeśli rozliczasz działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (według stawek 12 i 32 %) lub według stawki liniowej 19 %, nie wpłacasz zaliczek za okres zawieszenia.
Jeśli płacisz podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej jesteś zwolniony z ryczałtu.
 


Rozliczenia roczne za okres zawieszenia działalności gospodarczej
Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia cię z obowiązku złożenia zeznania rocznego, nawet jeśli trwa cały rok podatkowy. Zeznanie składasz nawet wtedy, gdy nie osiągnąłeś w ciągu roku żadnego dochodu.

W rocznym zeznaniu ujmujesz wszystkie uzyskane w roku podatkowym przychody (również w okresie zawieszenia) oraz poniesione koszty. Termin złożenia zeznania zależy od wybranego sposobu opodatkowania:

 • do 30 kwietnia składasz PIT-36 (rozliczenie według skali podatkowej) oraz PIT-36L (rozliczenie według stawki liniowej)
 • do końca lutego składasz PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
 • jeśli opłacasz podatek w formie karty podatkowej, nie składasz rocznego zeznania podatkowego. Natomiast do 31 stycznia przekazujesz formularz PIT-16A, czyli zestawienie miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od karty podatkowej


 

Zawieszenie działalności a kasa fiskalna
W przypadku zawieszenia działalności nie musisz podejmować żadnych dodatkowych kroków związanych ze swoją kasą fiskalną. Nie musisz składać wniosku o jej wyrejestrowanie z ewidencji powadzonej przez Urząd Skarbowy. Możesz dalej ją mieć, a po wznowieniu działalności ponownie używać. Nie musisz także dokonywać terminowych przeglądów technicznych, pod warunkiem, że nie prowadzisz w tym okresie ewidencji.

Pamiętaj, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie musisz zmieniać kasy fiskalnej starego typu na kasę fiskalną nowego typu. Ważne, żebyś zrobił to przed rozpoczęciem pierwszej sprzedaży, po wznowieniu działalności.

Źródło: gov.pl
Dodaj komentarz
Dodaj komentarz Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.